ஷடோல் மாவட்டம், மத்தியப் பிரதேசம்

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  ஷடோல் Divisional Commissioner

  பெயர்
  Shri Ashok Kumar Bhargava

  ஷடோல் Deputy Commissioner

  பெயர்
  Shri Ashok Kumar Bhargava

  Legislative Assemblies

   Towns

   முனிசிபாலிட்டி

   1. Shahdol
   2. Dhanpuri (nargada Hari Dafai)

   Nagar Parishad

   1. Khand(bansagar)
   2. Beohari
   3. Jaisinghnagar
   4. Burhar

   Blocks

   1. Beohari
   2. Burhar
   3. Gohparu
   4. Jaisinghnagar
   5. Sohagpur

   இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

   அதற்காக மன்னிக்கவும்

   இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?