மெக்சனா லோக்சபா தொகுதி, குசராத்து

Lok Sabha Election 2024 - III

Last Date for filing Nominations
Friday, 19 April 2024 - 1 month ago
Scrutiny of Nominations
Saturday, 20 April 2024 - 4 weeks ago
Last date for withdrawal of Candidature
Monday, 22 April 2024 - 3 weeks ago
Date of Poll
Tuesday, 7 May 2024 - 1 week ago
Counting of Votes
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks from now

மெக்சனா மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
SHARDABEN ANILBHAI PATEL
கட்சி
Bharatiya Janata Party
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Unjha
  2. Visnagar
  3. Vijapur
  4. Becharaji
  5. Mahesana
  6. Mansa
  7. Kadi (SC)

இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

அதற்காக மன்னிக்கவும்

இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?