தார்வாடு லோக்சபா தொகுதி, கருநாடகம்

தார்வாடு மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
Pralhad Joshi
கட்சி
Bharatiya Janata Party
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address

Legislative Assemblies

  1. Navalgund
  2. Dharwad
  3. Kalghatgi
  4. Hubli-Dharwad- West
  5. Hubli-Dharwad-Central
  6. Hubli-Dharwad-East(SC)
  7. Kundgol
  8. Shiggaon

இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

அதற்காக மன்னிக்கவும்

இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?