உம்பேர்கவோன் Assembly Constituency, நவ்சாரி, குசராத்து

உம்பேர்கவோன் சட்டமன்ற தொகுதி - # 182

Elected MLA Name
Patkar Ramanlal Nanubhai
கட்சி
BJP
Election Date
2017-12-18

வல்சாடு மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
Dr.K.C.PATEL
கட்சி
Bharatiya Janata Party
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?