அசார்வா சட்டமன்ற தொகுதி, குசராத்து

அசார்வா சட்டமன்ற தொகுதி - # 56

Elected MLA Name
Parmar Pradipbhai Khanabhai
கட்சி
BJP
Election Date
2017-12-18

இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

அதற்காக மன்னிக்கவும்

இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?