கரோல் பாக் சட்டமன்ற தொகுதி, தில்லி

கரோல் பாக் சட்டமன்ற தொகுதி - # 23

Elected MLA Name
Sh Vishesh Ravi
கட்சி
AAP
Address
I-16/542,  Miltary Road, Bapa Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005
தொலைபேசி
Election Date
2015-02-10

புது தில்லி மக்களவை தொகுதி

Lok Sabha MP Name
MEENAKASHI LEKHI
கட்சி
Bharatiya Janata Party
மின்னஞ்சல் முகவரி
Permanent Address
Delhi Address