పటం

cachar డిప్యూటీ కమీషనర్

పేరు
Dr.  S. Lakshmanan, IAS
ఫోన్
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ

cachar జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి

పేరు
Md. Jakir Hussain, DAO
ఫోన్
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ

cachar జిల్లా ఉపాధి ఆఫీసర్

పేరు
Shri Manoj Kanu
ఫోన్
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
Address
P.O.-Silchar, Pin No. 788001, Dist.-Cachar, Assam

lakhipur అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 13

Rajdeep Goala
ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Rajdeep Goala
పార్టీ
INDIAN NATIONAL CONGRESS
Election Date
2016-05-19

ముఖ్యమంత్రి

Sarbananda Sonowal
పేరు
Sarbananda Sonowal
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
వెబ్‌సైట్

గవర్నర్ను జోడించు

Jagdish Mukhi
పేరు
Jagdish Mukhi
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
వెబ్‌సైట్

silchar లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
RAJDEEP ROY
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా