മാപ്പ്

balaghat ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

പേര്
Shri Vivek Kumar Porwal
ഫോണ്‍

katangi നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 113

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Tamlal Raghuji Sahare
പാർട്ടി
Indian National Congress
Election Date
2018-12-11

മുഖ്യമന്ത്രി

പേര്
കമൽനാഥ്

മധ്യപ്രദേശ്‌ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

പേര്
ലാൽ ജി ടണ്ടൻ
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
ഫോണ്‍

balaghat ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
DR DHAL SINGH BISEN
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം