పటం

Singapore,

పట్టణము
నగరము
Singapore
పిన్ కోడ్
619827
జిల్లా
(not set)
రాష్ట్రం
దేశం
Singapore
అక్షాంశము
1.3309545
రేఖాంశము
103.7121919
నగర కోడ్ను తెరువు
6PH58PJ6+9V