ਨਕਸ਼ਾ

Singapore,

ਟਾਊਨ
ਸ਼ਹਿਰ
Singapore
ਪਿੰਨ ਕੋਡ
619827
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
(not set)
ਰਾਜ
ਦੇਸ਼
Singapore
ਵਿਥਕਾਰ
1.3309545
ਲੰਬਕਾਰ
103.7121919
ਓਪਨ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਡ
6PH58PJ6+9V