નકશો

mahim વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 181

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Sada Sarvankar
પક્ષ
Shiv Sena
Election Date
2019-10-24

મુખ્ય મંત્રી

ઉદ્ધવ ઠાકરે
નામ
ઉદ્ધવ ઠાકરે
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

maharashtra રાજ્ય ગવર્નર

ભગતસિંહ કોશ્યારી
નામ
ભગતસિંહ કોશ્યારી
Address
Raj Bhavan Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai 400 035
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

mumbai south central લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Rahul Ramesh Shewale
પક્ષ
Shivsena
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું