മാപ്പ്

ഗുഡ്‌ഗാവ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

Vinay Pratap Singh
പേര്
Vinay Pratap Singh
ഫോണ്‍
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
Address
First Floor , Mini Secretariat, Gurugram Pincode: 122001

badshahpur നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 76

Narbir Singh
എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Narbir Singh
പാർട്ടി
BJP
Address
261/18, Civil Lines Gurgaon
ഫോണ്‍
അലിസ്റ്റ് തീയതി
2014-10-19

മുഖ്യമന്ത്രി

മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ
പേര്
മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

ഹരിയാണ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

Kaptan Singh Solanki
പേര്
Kaptan Singh Solanki
Address
HARYANA RAJ BHAVAN, SECTOR-6, CHANDIGARH -160019
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

ഗുഡ്‌ഗാവ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
Rao Inderjit Singh,
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
Rampura House, (Near B.B. Ashram)
ഡൽഹി വിലാസം
6, Lodhi Estate, New Delhi - 110 003