નકશો

moradabad નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
શ્રી રાકેશકુમાર સિંઘ
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
Commissionary, Moradabad

moradabad District Development Officer

નામ
Mridul Chowdhary
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
Vikas Bhawan kanth Road, Moradabad

moradabad મુખ્ય મંત્રી

નામ
CMO
ફોન

moradabad nagar વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 28

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Ritesh Kumar Gupta
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2017-03-11

મુખ્ય મંત્રી

Yogi Adityanath
નામ
Yogi Adityanath
ઈ - મેઈલ સરનામું

uttar pradesh રાજ્ય ગવર્નર

Ram Naik
નામ
Ram Naik
Address
Raj Bhavan, Lucknow, Uttar Pradesh, Pin Code 226027
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

મુરાદાબાદ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Dr. S.T. HASAN
પક્ષ
Samajwadi Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું