മാപ്പ്

ഭോപ്പാൽ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

പേര്
Shri Nikunj Shrivastava

bhopal madhya നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 153

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Arif Masood
പാർട്ടി
Indian National Congress
Election Date
2018-12-11

മുഖ്യമന്ത്രി

പേര്
കമൽനാഥ്

മധ്യപ്രദേശ്‌ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

പേര്
ലാൽ ജി ടണ്ടൻ
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
ഫോണ്‍

ഭോപ്പാൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
SADHVI PRAGYA SINGH THAKUR
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം