Map

katni Deputy Commissioner

Name
Shri Ashok Kumar Singh

bahoriband Assembly Constituency - #94

Elected MLA Name
PRANAY PRABHAT PANDEY (GUDDU BHAIYA)
Party
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-12-11

Chief Minister

madhya pradesh State Governer

Name
Lal Ji Tandon

khajuraho Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
V.D. SHARMA (VISHNU DATT SHARMA)
Party
Bharatiya Janata Party
Email Address
Permanent Address
Delhi Address