పటం

ganjam జిల్లా అత్యవసర ఆపరేషన్ సెంటర్ జోడించండి

పేరు
District Emergency Officer
ఫోన్

ganjam డిప్యూటీ కమీషనర్

పేరు
శ్రీ విజయ్ అమృతా కులాంగే
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
వెబ్‌సైట్
శ్రీ విజయ్ అమృతా కులాంగే

ganjam జిల్లా పంచాయితీ ఆఫీసర్

పేరు
Dharmananda Sethia
ఫోన్

digapahandi అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 134

ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Surjya Narayan Patro
పార్టీ
Biju Janata Dal
Election Date
2019-05-01

ముఖ్యమంత్రి

నవీన్ పట్నాయక్
పేరు
నవీన్ పట్నాయక్
ఫోన్
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
వెబ్‌సైట్

గవర్నర్ను జోడించు

 Ganeshi Lal
పేరు
Ganeshi Lal
Address
Raj Bhavan, Odisha Bhubaneswar, 751008
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
వెబ్‌సైట్
ఫోన్

బరంపురం లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
CHANDRA SEKHAR SAHU
పార్టీ
Biju Janata Dal
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా