નકશો

gurgaon નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
Vinay Pratap Singh
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
First Floor , Mini Secretariat, Gurugram Pincode: 122001
Vinay Pratap Singh

gurgaon વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 77

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Sudhir Singla
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-10-24

મુખ્ય મંત્રી

મનોહર લાલ ખટ્ટર
નામ
મનોહર લાલ ખટ્ટર
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

haryana રાજ્ય ગવર્નર

Kaptan Singh Solanki
નામ
Kaptan Singh Solanki
Address
HARYANA RAJ BHAVAN, SECTOR-6, CHANDIGARH -160019
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

gurgaon લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
RAO INDERJIT SINGH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું