മാപ്പ്

ഗുഡ്‌ഗാവ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

പേര്
Vinay Pratap Singh
ഫോണ്‍
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
Address
First Floor , Mini Secretariat, Gurugram Pincode: 122001
Vinay Pratap Singh

gurgaon നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 77

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Sudhir Singla
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-10-24

മുഖ്യമന്ത്രി

മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ
പേര്
മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

ഹരിയാണ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

Kaptan Singh Solanki
പേര്
Kaptan Singh Solanki
Address
HARYANA RAJ BHAVAN, SECTOR-6, CHANDIGARH -160019
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
ഫോണ്‍

ഗുഡ്‌ഗാവ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
RAO INDERJIT SINGH
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം