નકશો

gurgaon નાયબ કમિશનર ઉમેરો

Vinay Pratap Singh
નામ
Vinay Pratap Singh
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
First Floor , Mini Secretariat, Gurugram Pincode: 122001

gurgaon વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 77

Umesh Aggarwal
ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Umesh Aggarwal
પક્ષ
BJP
Address
Marvel Market, Sheetla Mata Road, Gurgaon 576/5, Gurgaon
ઓળખ તારીખ
2014-10-19

મુખ્ય મંત્રી

Manohar Lal Khattar
નામ
Manohar Lal Khattar
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

haryana રાજ્ય ગવર્નર

Kaptan Singh Solanki
નામ
Kaptan Singh Solanki
Address
HARYANA RAJ BHAVAN, SECTOR-6, CHANDIGARH -160019
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

gurgaon લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Rao Inderjit Singh,
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
Rampura House, (Near B.B. Ashram)
દિલ્હી સરનામું
6, Lodhi Estate, New Delhi - 110 003