નકશો

coimbatore નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
Thiru T. N. Hariharan, I.A.S.,
ઈ - મેઈલ સરનામું

neelambur ગામ

sulur વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 116

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Kanagaraj R
પક્ષ
AIADMK
ફોન
Election Date
2016-05-19

મુખ્ય મંત્રી

Edappadi K. Palaniswami
નામ
Edappadi K. Palaniswami
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

tamil nadu રાજ્ય ગવર્નર

Banwarilal Purohit
નામ
Banwarilal Purohit
Address
Raj Bhavan, Chennai
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

કોઇમ્બતુર લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
NATARAJAN. P.R
પક્ષ
Communist Party of India (Marxist)
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું