નકશો

nainital જિલ્લા કટોકટી ઓપરેશન સેન્ટર ઉમેરો

નામ
શ્રી. શૈલેષ કુમાર
ઈ - મેઈલ સરનામું

nainital District Fire Officer

નામ
Sanjeeva Kumar
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું

nainital નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
Shri Anand Bardhan
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
Office of District Magistrate, Collectorate Nainital

nainital Superintendent of Police

નામ
શ્રી સુનિલ કે મીના
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
Police Lines, Nainital

nainital District Agriculture Officer

નામ
Shri Ajay Kr. Verma
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું

nainital મુખ્ય મંત્રી

નામ
Dr. Bharti Rana
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું

nainital District Employment Officer

નામ
Mrs. Priyanka Gariya
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું

નૈનિતાલ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 58

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Sanjeev Arya
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-03-11

મુખ્ય મંત્રી

Trivendra Singh Rawat
નામ
Trivendra Singh Rawat
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

uttarakhand રાજ્ય ગવર્નર

KRISHAN KANT PAUL
નામ
KRISHAN KANT PAUL
Address
RAJBHAWAN UTTARAKHAND, NEW CANTT. ROAD, DEHRADUN -248003, Uttarakhand (India)
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ
ફોન

nainital udhamsingh nagar લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Ajay Bhatt
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું