മാപ്പ്

Udaipur, Rajasthan

പട്ടണം
Udaipur
നഗരം
Udaipur
പിൻ കോഡ്
313001
ജില്ല
സംസ്ഥാനം
രാജ്യം
India
Latitude
24.6102685
Longitude
73.6872813
ലൊക്കേഷൻ കോഡ് തുറക്കുക
7JPMJM6P+4W

udaipur നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 153

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Gulab Chand Kataria
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
അലിസ്റ്റ് തീയതി
2018-12-11

ഉദയ്‌പൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
Meena,shri Arjunlal
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
6A-34, Paneriyo Ki Madri, Sector-9, Housing Board Colony,
ഡൽഹി വിലാസം
212, North Avenue, New Delhi-110001