മാപ്പ്

ganjam ജില്ലാ അടിയന്തിര ഓഫീസർ

പേര്
District Emergency Officer
ഫോണ്‍

ganjam ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

പേര്
ശ്രീ വിജയ് അമൃത കുലങ്കെ
ഫോണ്‍
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
ശ്രീ വിജയ് അമൃത കുലങ്കെ

ganjam ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസർ

പേര്
Dharmananda Sethia
ഫോണ്‍

digapahandi നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 134

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Surjya Narayan Patro
പാർട്ടി
Biju Janata Dal
Election Date
2019-05-01

മുഖ്യമന്ത്രി

നവീൻ പട്‌നായിക്
പേര്
നവീൻ പട്‌നായിക്
ഫോണ്‍
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

ഒഡീഷ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

 Ganeshi Lal
പേര്
Ganeshi Lal
Address
Raj Bhavan, Odisha Bhubaneswar, 751008
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
ഫോണ്‍

berhampur ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
CHANDRA SEKHAR SAHU
പാർട്ടി
Biju Janata Dal
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം