નકશો

ganjam જિલ્લા કટોકટી ઓપરેશન સેન્ટર ઉમેરો

નામ
District Emergency Officer
ફોન

ganjam નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
શ્રી વિજય અમૃત કુલાંગે
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ
શ્રી વિજય અમૃત કુલાંગે

ganjam District Panchayat Officer

નામ
Dharmananda Sethia

digapahandi વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 134

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Surjya Narayan Patro
પક્ષ
Biju Janata Dal
Election Date
2019-05-01

મુખ્ય મંત્રી

Naveen Patnaik
નામ
Naveen Patnaik
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

odisha રાજ્ય ગવર્નર

 Ganeshi Lal
નામ
Ganeshi Lal
Address
Raj Bhavan, Odisha Bhubaneswar, 751008
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

berhampur લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
CHANDRA SEKHAR SAHU
પક્ષ
Biju Janata Dal
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું