పటం

bhind డిప్యూటీ కమీషనర్

పేరు
Shri Akhilesh Shrivastava

lahar అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం - # 11

ఎన్నుకోబడిన MLA పేరు
Dr Govind Singh
పార్టీ
Indian National Congress
Election Date
2018-12-11

ముఖ్యమంత్రి

పేరు

గవర్నర్ను జోడించు

పేరు
లాల్ జీ టాండన్
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
వెబ్‌సైట్
ఫోన్

bhind లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
SANDHYA RAY
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా