മാപ്പ്

surat east നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 159

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Arvind Shantilal Rana
പാർട്ടി
BJP
Election Date
2017-12-18

മുഖ്യമന്ത്രി

Vijay Rupani
പേര്
Vijay Rupani
വെബ്സൈറ്റ്

ഗുജറാത്ത്‌ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

O. P. Kohli
പേര്
O. P. Kohli
Address
Raj Bhavan, Gandhinagar-382 020
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്
ഫോണ്‍

സൂരത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
Darshana Vikram Jardosh
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം