નકશો

khordha નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
Sri Nirmal Chandra Mishra,IAS
ઈ - મેઈલ સરનામું

khordha District Panchayat Officer

નામ
Paleswar Kumbhar

pathara ગામ

chilika વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 118

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Prasanta Kumar Jagadev
પક્ષ
Biju Janata Dal
Election Date
2019-05-01

મુખ્ય મંત્રી

Naveen Patnaik
નામ
Naveen Patnaik
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

odisha રાજ્ય ગવર્નર

 Ganeshi Lal
નામ
Ganeshi Lal
Address
Raj Bhavan, Odisha Bhubaneswar, 751008
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

જગન્નાથપુરી લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
PINAKI MISRA
પક્ષ
Biju Janata Dal
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું