ನಕ್ಷೆ

cachar ಉಪ ಕಮೀಷನರ್

ಹೆಸರು
Dr.  S. Lakshmanan, IAS
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

cachar ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Md. Jakir Hussain, DAO
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

cachar ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Shri Manoj Kanu
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
Address
P.O.-Silchar, Pin No. 788001, Dist.-Cachar, Assam

lakhipur ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #13

Rajdeep Goala
ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Rajdeep Goala
ಪಕ್ಷ
INDIAN NATIONAL CONGRESS
ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ
2016-05-19

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ

Sarbananda Sonowal
ಹೆಸರು
Sarbananda Sonowal
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಜಾಲತಾಣ

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ನರ್

Jagdish Mukhi
ಹೆಸರು
Jagdish Mukhi
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಜಾಲತಾಣ

silchar ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
Dev,km. Sushmita
ಪಕ್ಷ
Indian National Congress
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
Satindra Mohan Dev Road, Tarapur, Silchar,
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ
58, South Avenue, New Delhi - 110011