ನಕ್ಷೆ

Deesa, Gujarat

ನಗರ
Banaskantha
ನಗರ
Deesa
• ಪಿನ್ಕಾದೆ
385535
ಜಿಲ್ಲೆ
(not set)
ರಾಜ್ಯ
ದೇಶ
ભારત
ಅಕ್ಷಾಂಶ
24.2584951
ರೇಖಾಂಶ
72.1907003
ಸ್ಥಳ ಕೋಡ್ ತೆರೆಯಿರಿ
7JPJ755R+97