નકશો

dima hasao નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
Shri Amitabh Rajkhowa,ACS
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું

dima hasao District Agriculture Officer

નામ
Sri S.Thangnew, DAO
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું

dima hasao District Employment Officer

નામ
Smti. Elveena Thaosen (i/c)
ફોન
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
P.O.-Haflong, Pin No. 788819, Dist.-Dima Hasao, Assam

haflong (st) વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 16

Bir Bhadra Hagjer
ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Bir Bhadra Hagjer
પક્ષ
BHARATIYA JANATA PARTY
Election Date
2016-05-19

મુખ્ય મંત્રી

Sarbananda Sonowal
નામ
Sarbananda Sonowal
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

assam રાજ્ય ગવર્નર

Jagdish Mukhi
નામ
Jagdish Mukhi
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ

autonomous district લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
HOREN SING BEY
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું