સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019

હરીફ ઉમેદવારો

 1. Aam Aadmi Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 2. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 3. All India Trinamool Congress - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 4. Communist Party Of India (marxist) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 5. Independent - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 6. Indian National Congress - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 7. Indian Union Muslim League - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 8. Jana Sena - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 9. Mizo National Front - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 10. Nationalist Congress Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 11. Samajwadi Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 12. Telugu Desam Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 13. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019

ડિસક્લેમર: અહીં દર્શાવેલ રાજકીય પક્ષો અને ચૂંટણી લડનારા ઉમેદવારોની સૂચિ સચોટ અથવા અપડેટ નથી. હરીફ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા હજી સુધી નોમિનેશન દાખલ કરાયા નથી.
છેલ્લે અપડેટ કરેલું:March 19, 2019, 8:48 am